Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

НАСИЛСТВО ВРЗ ЖЕНИ НА РАБОТНО МЕСТО

w

Насилство врз жени на работно место

96 pages, pdf
 Download Back


Насилство врз жени на работно место


Publisher: Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ, Македонија

Date: Април, 2011

Volume: 96 pages, pdf


Description

Истражувањето на психичкото вознемирување и на сексуалното вознемирување од родова перспектива претставува важен чекор во насока на унапредување на родовата еднаквост, посебно во однос на обезбедување еднакви можности и недискриминација на жената на работното место. Ова е дотолку поизразено со оглед на фактот дека досега не се преземале истражувања и анализи за овие две појави, кои за свој фокус ја имале родовата компонента, па оттука и овие појави не се разгледуваа како родово базирано насилство врз жените на работното место. Истражувањето има цел да ја утврди фактичката положба на жената на работното место во јавниот и во приватниот сектор, во однос на следните две појави: психичко вознемирување (мобинг) и сексуално вознемирување.