Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ЛОКАЛЕН АКЦИСКИ ПЛАН ЗА ЗАШТИТА ОД СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО НА...

w

Локален акциски план за заштита од семејно насилство на општина Кочани за 2012 година

34 pages, pdf
 Download Back


Локален акциски план за заштита од семејно насилство на општина Кочани за 2012 година


Publisher: Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ, Македонија

Volume: 34 pages, pdf


Description

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на РМ - ЕСЕ во партнерство со општина Кочани во текот на 2011 година спроведе активности кои имаат за цел подготовка на локален акциски план за унапредување на системот за заштита од семејно насилство во општина Кочани. Како дел од програмските активности беше формирана работна група составена од претставници од локалната општинска администрација; полициска станица, Кочани; Центар за социјална работа, Кочани; ЈЗУО Болница, Кочани; како и локални граѓански организации. Работната група имаше за задача да ги идентификува сферите на загриженост и проблемите во постапувањето на сите надлежни институции и општината во однос на семејното насилство и врз основа на тоа да подготви Локален акционен план за нивно надминување.