Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

PLANI AKSIONAR LOKAL PËR PËRPARIM TË SHËNDETIT REPRODUK...

w

Plani aksionar lokal për përparim të shëndetit reproduktiv dhe seksual tek popullata në komunën e Tetovës për vitin 2012

40 pages, pdf
 Download Back


Plani aksionar lokal për përparim të shëndetit reproduktiv dhe seksual
tek popullata në komunën e Tetovës për vitin 2012


Publisher: Shoqata për emancipim, solidaritet dhe barazi të grave në RM-ESE

Volume: 40 pages, pdf


Description

Shoqata për Emancipim, Solidaritet dhe Barazi të Grave në RM – ESE në partneritet me Komunën e Tetovës zbaton program në këtë Komunë me qëllim të përparimit të shëndetit reproduktiv dhe seksual në këtë komunë. Si pjesë e aktiviteteve të programit u formua Grupi i Punës, ku hynë përfaqësues nga pushteti lokal, IShP Spitali klinik – Tetovë, IShP Shtëpia e Shëndetit – Tetovë, IShP Qendra e Shëndetit Publik – Tetovë, njësia rajonale Tetovl e Fondit të Sigurimit Shëndetësor të Maqedonisë, si dhe përfaqësues të organizatave qytetare lokale si Shoqata e Qytetarëve “Romano Suno” dhe Shoqata e Qytetarëve “Forumi i grave” – Tetovë. Qëllimi i grupit të punës ishte të identifikojë sferat e preokupimeve dhe problemeve në këtë komunë në raport me shëndetin reproduktiv dhe të përgatisë Plan Aksionar Lokal për tejkalimin e tyre.