Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ИЗВЕШТАЈ ВО СЕНКА КОН КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛИМИНИРАЊЕ НА С...

w

Извештај во сенка кон Конвенцијата за елиминирање на сите форми на дискриминација на жената

108 pages, pdf
 Download Back


Извештај во сенка кон Конвенцијата за елиминирање на сите форми на дискриминација на жената


Publisher: Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ, Македонија

Date: 2005

Volume: 108 pages, pdf


Description

Се наближуваат две години од почетокот на процесот на подготовка на првиот извештај во сенка кон Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација на жените во Република Македонија. Два од десетте чекори кои Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените во РМ - ЕСЕ ги исчекори во деценијата од своето постоење. ЕСЕ, водено од премисата за целосно утврдување на состојбата на жените во РМ, го прифати предизвикот за подготовка на Првиот извештај во сенка кон Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација на жените.