Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

JETË NË HIJE

w

Jetë në hije

21 pages, pdf
 Download Back


Jetë në hije


Publisher: Shoqata për emancipim, solidaritet dhe barazi të grave në RM-ESE

Volume: 21 pages, pdf


Description

Broshurën të cilën e keni në dorë e përgatitëm me qëllim q t’u informojmë për seriozitetin e dhunës në familje. Fenomeni i dhunës në familje e ndjek njeriun, përkatësisht njerëzimin gjatë gjithë ekzistencës së vet shekullore. Ajo nuk mund të lidhet vetëm me një komb, kulturë, racë, fe apo karakteristikë tjetër shoqërore. Vetëm para dhjetë vjetësh, dhuna familjare në vendin tonë konsiderohej si punë private e cila ndodh prapa dyerve të mbyllura të shtëpisë. Askush nuk interesohej, dhe as nuk merrej me zgjidhjen e problemeve të të rrahurave, të poshtëruarave, pa të drejte fjale dhe zgjedhjeje, të mijëra grave të cilat me kalimin e pragut familjar hapërojnë në atarin e ferrit – në rrethin e dhunës familjare.