Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ВОДИЧ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СТРУКТУРИ ПРИ З...

w

Водич за постапување на професионалните структури при заштита од семејно насилство

74 pages, pdf
 Download Back


Водич за постапување на професионалните структури при заштита од семејно насилство


Publisher: Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ, Македонија

Date: 2008

Volume: 74 pages, pdf


Description

Овој Водич за постапување на професионалните структури при заштита од семејно насилство е наменет за професионалците од формалниот и неформалниот систем за заштита од семејно насилство, со цел да обезбеди насоки за поадекватно спроведување на мерките за заштита од семејно насилство предвидени во граѓанското општество. Водичот за постапување на професионалните структури при заштита од семејно насилство претставува прв обид на едно место да се најдат содржини кои ќе ги опфатат теоретските концепти, решенијата кои се однесуваат на заштитата од семејно насилство во македонското граѓанско законодавство, како и насоките за нивна практична примена.