Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

БУЏЕТОТ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НЕ Е ПРОГРЕС...

w

Буџетот за превентивна здравствена заштита не е прогресивен и постојано се намалува

7 pages, pdf
 Download Back

 


Буџетот за превентивна здравствена заштита не е прогресивен и постојано се намалува


Publisher: Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ, Македонија

Date: Април 2013

Volume: 7 pages, pdf


Description

Во оваа анализа даваме подетален осврт на финансиското планирање и движењето на средствата од буџетите на Министерството за здравство, Здравствена заштита за превенција, Програмата за рана детекција на малигни заболувања и средствата за спроведување на активности за рано откривање и спречување на болестите на репродуктивните органи кај жената (карцином на грло на матка) и спроведување на организиран скрининг на карцином на дојка за периодот од 2008 до 2012 година. Со оваа анализа ја оценуваме важноста на програмата за рана детекција на малигни заболувања, заложбите на Владата за унапредување на здравјето на женската популација и оценување на стратешките приоритети на државата во поглед на здравствените потреби на населението.