Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ПРВИЧНА АНАЛИЗА НА ИЗВЕШТАЈОТ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА З...

w

Првична анализа на Извештајот на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2013 година

15 pages, pdf
 Download Back

 

Првична анализа на Извештајот на Европската комисија за напредокот
на Република Македонија за 2013 година


Publisher: Институт за европска политика, Македонија

Date: Октомври 2013

Volume: 15 pages, pdf


Description

За разлика од порано, Комисијата во заклучоците по одредени подрачја веќе не ги користи стандардизираните термини (мал напредок, умерен напредок, мапредок, добар напредок... ; ниско ниво на усогласеност, умерена усогласеност, високо ниво на усогласеност...), туку оценките се дадени описно. Таков е пристапот и во другите извештаи, не само во македонскиот. Претпоставуваме дека причините за тоа е што ваквиот пристап ѝ дава повеќе простор за толкувања на Комисијата ( а и на читателите и аналитичарите), особено што има предвид дека во релативнио долгиот процес на проширување ќе треба да се пишуваат повеќе извештаи. Од друга страна, ваквиот пристап отежнува споредливост - како меѓу државите, така и временски.