Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ПРИРАЧНИК ЗА ОБУКА НА МЕДИЈАТОРИ ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ЗНАЕЊ...

w

Прирачник за обука на медијатори за обновување на знаењата за медијација

97 pages, pdf
 Download Back

 

Прирачник за обука на медијатори за обновување на знаењата за медијација


Publisher: Институт за европска политика, Македонија

Date: Јуни 2013

Volume: 97 pages, pdf


Description

Институтот за европска политика го спроведе проектот „Поддршка за унапредување на имплементацијата на медијацијата во Република Македонија“, чиј корисник е Министерството за правда. Проектот е поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија во Република Македонија, во рамките на програмата МАТРА. Во рамки на Проектот, меѓу другото, се спроведе обука за медијаторите регистрирани во Именикот на Комората на медијатори на Република Македонија. За таа цел се изготви и Прирачник по кој се реализираше обуката.