Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА СО АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ОРГАНСКО ЗЕМЈ...

w

Национална стратегија со акционен план за органско земјоделство на Република Македонија 2008-2011

68 pages, pdf
 Download Back

 


Национална стратегија со акционен план за органско земјоделство на Република Македонија 2008-2011


Publisher: Институт за европска политика, Македонија

Date: Септември 2007

Volume: 68 pages, pdf


Description

Органското земјоделско производство, како еден од најновите производни системи во земјоделството, има значајна улога во идниот развој на земјоделскиот сектор во Република Македонија. Придонесува за заштита на еко-системите, одржливо искористување на природните ресурси, социјална правда и развој на руралните региони. Органското земјоделско производство, како и другите интегрирани агрo-еколошки практики непосредно придонесуваат за руралниот развој во Македонија.
Земјоделскиот и руралниот развој се клучните елементи за влезот на Македонија во Европската Унија. После аплицирањето на Македонија за прием во Европската Унија во 2004 година, во декември 2005 година Европскиот Совет и додели на Македонија статус на земја кандидат за влез во Европската Унија.