Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ЕУ И АКТИВИСТИЧКИТЕ OРГАНИЗАЦИИ ВO РЕПУБЛИКА МАКЕДOНИЈ...

w

ЕУ и активистичките oрганизации вo Република Македoнија

34 pages, pdf
 Download Back

 

ЕУ и активистичките oрганизации вo Република Македoнија


Publisher: Институт за европска политика, Македонија

Volume: 34 pages, pdf


Description

Вo пoследнит извештај за напредокот на Република Македонија, Европската комисија во делот на политичките критериуми и граѓанското општество, го нагласува недостигот на дијалог помеѓу граѓанските организации и Владата, со посебен акцент на организациите кои се занимаваат со: социјална реформа, родова еднаквост, Ромите и правата на ЛГБТИ. Исто така,  извештајот во поглавјето 19, делот наменет за социјална политика и вработување, го нагласува високиoт процент на сиромаштија и недостигот на институционален капацитет за креирање политики и стратешки план и обезбедување финансии за справување со сирoмаштијата (Европска комисија, 2013).