Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

АНАЛИЗАТА НА РАСПOЛOЖЛИВАТА ЕУ ЕКСПЕРТИЗА ВO РЕПУБЛИКА ...

w

Анализата на распoлoжливата ЕУ експертиза вo Република Македoнија

16 pages, pdf
 Download Back

 

Анализата на распoлoжливата ЕУ експертиза вo Република Македoнија


Publisher: Институт за европска политика, Македонија

Date: Април, 2013

Volume: 16 pages, pdf


Description

Цел на оваа анализа е да се утврдат расположивите потенцијали – знаења и вештини за ЕУ во Република Македонија, нивната искористеност, како и потребите за натамошно развивање и користење на експертиза за ЕУ. Целна група опфатена со анализата беа експерти, кои по 2000 година ги имаат оформено своите постдипломски, специјалистички или докторски студии надвор од Република Македонија.