Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

МЕДИУМИТЕ ВО ИЗБОРНИТЕ ЦИКЛУСИ И ПОТРЕБАТА ЗА ИЗМЕНИ НА...

w

Медиумите во изборните циклуси и потребата за измени на изборниот законик на Република Македонија

19 pages, pdf
 Download Back

 


Медиумите во изборните циклуси и потребата за измени на изборниот законик на Република Македонија


Publisher: Центар за развој на медиуми -ЦРМ, Македонија

Date: Септември, 2013

Volume: 19 pages, pdf


Description

Демократски избори се невозможни без медиумите. Слободните избори не значат само слобода да се гласа и да се биде гласан, туку тие се однесуваат и на партиципативниот процес во кој гласачите учествуваат во дебатата и имаат соодветни информации за партиите, кандидатите и нивните политика, како и за самиот изборен процес. Од тој аспект, медиумите ја имаат улогата на „куче – чувар“ на демократијата кој треба да озбезбеди транспарентност на изборниот процес. Регулирањето на медиумското следење на изборите е прашање на избор во секоја земја различно. Тоа се однесува и на изборот на актите со кои се врши регулација, како и на опфатот и начинот на регулирање на прашањата.