Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ТОЛКОВНИК НА ПОИМИ ЗА ДИГИТАЛНА ТЕЛЕВИЗИЈА

w

Толковник на поими за дигитална телевизија

100 pages, pdf
 Download Back

 


Толковник на поими за дигитална телевизија


Publisher: Центар за развој на медиуми -ЦРМ, Македонија

Date: 2010

Volume: 100 pages, pdf


Description

Толковникот им е наменет на корисници со различно ниво на технички предзнаења. Составен е да задоволи стручни и практично оперативни потреби. Секако дека постојат и други термини и поими, но овој толковник ги содржи основните поими. Дигиталната телевизија е област што се движи со крупни чекори напред, што значи дека постојано се појавуваат нови нешта и поими. Овој толковник не е за на полица, тој е направен секогаш да Ви биде при рака и да Ви помага при работа, читање текстови од оваа проблематика или при учење.
Од друга страна, поттик за ваков толковник е и немањето речиси воопшто литература од ваков тип во нашата земја и во соседството.