Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА РАДИОДИФУЗНАТА ДЕЈН...

w

Национална стратегија за развој на радиодифузната дејност

40 pages, pdf
 Download Back

 


Национална стратегија за развој на радиодифузната дејност


Publisher: Центар за развој на медиуми -ЦРМ, Македонија

Volume: 40 pages, pdf


Description

Разновиден и конкурентен радиодифузен сектор кој применува нови технологии преку плуралноста на платформите во насока за креирање на платформа за размена на идеи во општеството, а со цел обезбедување слобода во изразувањето и социјална дебата и реализација на културните, информативните и едукативните потреби на разнообразното македонско општество.
Во наредните пет години во светски рамки се очекува да се постигне огромен технолошки напредок во областа на радиодифузијата. Аналогната радиодифузија која е присутна и постои уште од појавата на радиото и телевизијата, ќе биде прекината и ќе се воведе дигиталната терестријалната радиодифузија. Радиодифузните медиуми ќе се соочат со целосно нова средина исполнета со предизвици.