Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

МОНИТОРИНГ НА СУДСКИТЕ СЛУЧАИ ЗА НАВРЕДА И КЛЕВЕТА-ИЗВЕ...

w

Мониторинг на судските случаи за навреда и клевета-Извештај бр.1

20 pages, pdf
 Download Back

 


Мониторинг на судските случаи за навреда и клевета-Извештај бр.1


Publisher: Центар за развој на медиуми -ЦРМ, Македонија

Date: Март, 2014

Volume: 20, pdf


Description

Центарот за развој на медиуми, во рамкие на програмата на УСАИД за зајакнување на независните медиуми во Република Македонија и Проектот за одговорни медиуми и законодавни реформи во медиумската сфера, во периодот од 1 февруари 2013, до 28 февруари 2014 година, ги набљудуваше судските постапки, поведени според Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета. Со донесувањето на Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета, во ноември 2012 година, клеветата и навреда та се декриминализирани односно се префрлени од кривична во граѓанска постапка.