Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

МОНИТОРИНГ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА НОВОТО МЕДИУМСКО ЗАКОНО...

w

Мониторинг на спроведувањето на новото медиумско законодавство-Прв квартален извештај за 2014

14 pages, pdf
 Download Back

 

Мониторинг на спроведувањето на новото медиумско законодавство-Прв квартален извештај за 2014


Publisher: Центар за развој на медиуми -ЦРМ, Македонија

Date: Март, 2014

Volume: 14 pages, pdf


Description

Центарот за развој на медиуми (ЦРМ), во рамките на програмата на УСАИД за зајакнување на независните медиуми во Република Македонија и Проектот за одговорни медиуми и законодавни реорми во медиумската сфера, спроведува континуиран мониторинг на примената на новите медиумски закони во Република Макеонија – Закон за аудио и аудивизуелни медиумски услуги (ЗААМУ) и Закон за медими (ЗМ). ЦРМ, едновремено, во контекст на овие закони, ја набљудува и работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ), на Македонската радиотелевизија (МРТ) и на Собранието на Република Македонија. Примената на законите се мониторира од аспект на тоа какво е нивното влијание врз функционирањето и работата на медиумите и новинарите односно врз слободата на медиумите и слободата на изразување.