Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ПРИРАЧНИК ЗА НОВИНАРСТВО ЗАСНОВАНО НА ПОДАТОЦИ

w

Прирачник за новинарство засновано на податоци

288 pages, pdf
 Download Back

 

Прирачник за новинарство засновано на податоци


Publisher: Центар за развој на медиуми -ЦРМ, Македонија

Volume: 288 pages, pdf


Description

Идејата за подготовка на Прирачникот за новинарство засновано на податоци се роди на една 48-часовна работилница организирана од Европскиот центар за новинарство и Фондацијата „Отворено знаење“ во рамките на фестивалот „МозФест2011“ (MozFest2011) во Лондон. Веднаш по фестивалот, идејата се преточи во меѓународен колаборативен потфат во кој се вклучија десетици водечки застапници на новинарството засновано на сурови податоци и најдобрите практичари на полето на дата-новинарството.
Целта на оваа книга е да послужи како корисен извор на информации за сите оние што мислат дека би сакале да се занимаваат со дата-новинарство –или барем да се испробаат на тоа поле.