Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

МОНИТОРИНГ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА МЕДИУМСКОТО ЗАКОНОДАВСТ...

w

Мониторинг на спроведувањето на медиумското законодавство-Втор квартален извештај за 2014

22 pages, pdf
 Download Back

 

Мониторинг на спроведувањето на медиумското законодавство-Втор квартален извештај за 2014


Publisher: Центар за развој на медиуми -ЦРМ, Македонија

Date: Август, 2014

Volume: 22 pages, pdf


Description

Центарот за развој на медиуми (ЦРМ), во периодот од 18-ти октомври до 19-ти декември 2014 година, следејќи ја примената на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (ЗААМУ) и Законот за медиуми (ЗМ), ја набљудуваше работата на Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ), на Собранието на Република Македонија, на Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА), како и работата на Македонската радиотелевизија (МРТ). Примената на законите главно се анализира преку влијанието што законските одредби го имаат врз надлежните институции и медиумите. Во однос на набљудувањето на работата на АВМУ и на МРТ, во овој период, поблиску беше следен процесот на избор на дел од органите, начинот на работа, но и транспарентноста и отчетноста во нивната работа.