Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

МОНИТОРИНГ НА СУДСКИТЕ СЛУЧАИ ЗА НАВРЕДА И КЛЕВЕТА-ИЗВЕ...

w

Мониторинг на судските случаи за навреда и клевета-Извештај бр.3

24 pages, pdf
 Download Back

 


Мониторинг на судските случаи за навреда и клевета-Извештај бр.3


Publisher: Центар за развој на медиуми -ЦРМ, Македонија

Date: Октомври, 2014

Volume: 24 pages, pdf


Description

Центарот за развој на медиуми, во рамките на програмата на УСАИД за зајакнување на независните медиуми во Република Македонија и Проектот за одговорни медиуми и законодавни реформи во медиумската сфера, во периодот од 15-ти јуни 2014-та година, до 15-ти октомври 2014-та година, ги набљудуваше судските постапки, поведени според Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета, пред Основниот суд Скопје 2 Скопје. Со донесувањето на Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета, во ноември 2012-та година, клеветата и навредата се декриминализираа, односно се префрлени од кривична во граѓанска постапка.