Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ЗЛОСТОРСТВО БЕЗ КАЗНА: БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА И ОРГАН...

w

Злосторство без казна: Борба против корупцијата и организираниот криминал во Бугарија

93 pages, pdf
 Download Back

 


Злосторство без казна: Борба против корупцијата и организираниот криминал во Бугарија


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2010

Volume: 93 pages, pdf


Description

Во деветтиот извештај за оцена на корупцијата, Центарот за проучување на демократијата (Center for the Study of Democracy - CSD) дава преглед на состојбата и динамиката на корупцијата во Бугарија, како и на бугарските антикорупциски политики и инцијативи во текот на првите две години од членството на Бугарија во ЕУ. Извештајот е резултат од повеќегодишното искуство на ЦСД во редовно следење на ширењето на корупцијата и нејзините трендови, како и евалуација на антикорупциските напори и иницијативи спроведени од владините институции и граѓанското општество. Наодите се базирани на најсовремениот Систем за следење на корупцијата и се надополнети со бројни препораки за антикорупциски политики, институции и практични мерки. Исто така, извештајот се повикува на најновите меѓународни студии и истражувања со цел да се оцени нивото на корупција во Бугарија во споредба со другите земји членки на ЕУ.