Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ВЕСНИЦИТЕ ЗА МЕЃУЕТНИЧКИТЕ ОДНОСИ-ИЗВЕШТАЈ ОД ИСТРАЖУВА...

w

Весниците за меѓуетничките односи-Извештај од истражување

81 pages, pdf
 Download Back

 


Весниците за меѓуетничките односи-Извештај од истражување


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2005

Volume: 81 pages, pdf


Description

Извештајот од истражувањето „Весниците за меѓуетничките односи“ е дел од поширокиот проект кој се реализира низ активноста на Македонскиот центар за меѓународна соработка, со поддршка од Европската агенција за реконструкција и во соорганизација со Здружението на новинарите на Македонија. Овој Извештај содржи анализа на околу 3000 новинарски текстови, објавени во дневните весници „Дневник“, „Вечер“, „Утрински весник“ (на македонски јазик), „Факти“ (на албански јазик) и неделникот „Лоби“ (на албански јазик), објавени во периодот од крајот на јули 2003 до крајот на декември 2004 година.