Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

СТУДИЈА ЗА СОСТОЈБИТЕ ВО РУРАЛНИТЕ ЗАЕДНИЦИ

w

Студија за состојбите во руралните заедници

53 pages, pdf
 Download Back

 


Студија за состојбите во руралните заедници


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2007

Volume: 53 pages, pdf


Description

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) повеќе години е активен во развојот на локалните заедници и капацитети како во граѓанскиот сектор, така и во локалната самоуправа. Одреден период овие активности немаа многу заеднички допирни точки, односно не се надополнуваа една со друга. Сега, соочени со големиот предизвик на децентрализацијата се повеќе се нагласува потребата од размена на искуства и заедничка акција. Во 2006 година МЦМС започна со спроведување на тригодишната програма Локален развој на заедниците (ЛРЗ) 2006-2008 која за основа ги има позитивните искуства од претходно спроведената програма Ослободување на заедниците и институциите (ОЗИ) 2001-2005 и е продолжување на активностите на МЦМС во областа на јакнењето на капацитетите на руралните заедници.