Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

СПОРОТ ЗА ИМЕТО 2013-СТАВОВИ НА ЈАВНОСТА

w

Спорот за името 2013-ставови на јавноста

33 pages, pdf
 Download Back

 


Спорот за името 2013-ставови на јавноста


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2014

Volume: 33 pages, pdf


Description

Во извештајот „Спорот за името 2013 – ставови на јавноста во Македонија“ се прикажани резултатите од испитувањето на јавното мислење, кое МЦМС и ИДСЦС го спроведуваат по трет пат, по 2010 г. и 2011 г., а овој пат дополнет со интернет анкета со јавните и информирани личности. Истражувањето се состоеше од испитување на јавното мислење, интернет анкета со јавни и информирани личности и преглед на литература. Испитувањето на јавното мислење е направено преку теренска анкета во периодот 15 ноември – 1 декември 2013 г. на репрезентативен примерок од 1.000 испитаници. Анкетата ја спроведе М-проспект. Интернет анкетата со јавни и информирани личности е спроведена со 17 личности. Автор на истражувањето е Сашо Клековски.