Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

СПОРОТ ЗА ИМЕТО МАКЕДОНИЈА (СТАВОВИ НА ЈАВНОСТА ВО МАКЕ...

w

Спорот за името Македонија (ставови на јавноста во Македонија)

26 pages, pdf
 Download Back

 


Спорот за името Македонија (ставови на јавноста во Македонија)


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2011

Volume: 26 pages, pdf


Description

Во извештајот Спорот за името Македонија – ставови на јавноста во Македонија се прикажани резултатите од испитувањето на јавното мислење. Извештајот е составен од делови за методологија, кратка историја за спорот, ставови на граѓаните за решение на спорот, одговорност за решение, како и нивни приоритети, мотиви и реакции околу можното решение на спорот за името.
Истражувањето е заеднички потфат на МЦМС и ИДСЦС, а теренската анкета ја спроведе ИДСЦС.