Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

РЕГИОНАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА АНТИКОРУПЦИЈА-ПРОЦЕНКА НА КОРУПЦ...

w

Регионален извештај за антикорупција-Проценка на корупцијата и антикорупцијата во Југоисточна Европа

52 pages, pdf
 Download Back

 


Регионален извештај за антикорупција-Проценка на корупцијата и антикорупцијата во Југоисточна Европа


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2015

Volume: 52 pages, pdf


Description
 
Корупцијата во Југоисточна Европа е во вестите, во фокусот на јавната дебата и на агендата на националните и меѓународните институции толку често и толку долго што навистина не треба да се дава оправдување зошто толку се истражува. Токму затоа што се покажало дека е толку нерешливо прашање, оправдани се иновативните пристапи за нејзино разбирање и намалување. Изгледите за пристап кон ЕУ на земјите во регионот, иако далечни, обезбедуваат овозможувачка рамка за дејствување, но засегнатите страни на локално ниво и особено граѓанското општество се оние кои може да направат одржлив напредок во борбата против корупцијата.