Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ПРОЦЕНКА НА РЕИНТЕГРАЦИЈАТА НА РАСЕЛЕНИТЕ ЛИЦА И РЕВИТ...

w

Проценка на реинтеграцијата на раселените лица и ревитализација на регионите погодени од конфликтот во Македонија

31 pages, pdf
 Download Back

 


Проценка на реинтеграцијата на раселените лица и ревитализација на регионите погодени
од конфликтот во Македонија


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2003

Volume: 31 pages, pdf


Description

Поминаа две години од конфликтот што ја доведе Македонија до работ на граѓанска војна. Иако многу работи беа направени во однос на давање помош, се чувствува дека поранешните кризни региони, како и останатиот дел од земјата, не се закрепнати и дека состојбата во општеството во целина се уште е чувствителна. Имајќи го ова на ум, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), граѓанска, непрофитна организација, основана во 1993 година, која е активна на планот на развој, рехабилитација и помош, заедно со Амбасадата на Кралството Холандија, реши да изработи сеопфатна студија со цел да го процени постигнатиот прогрес на полето на реинтеграција на внатрешно раселените лица и бегалците, кои ги напуштија своите домови во текот на кризата во 2001 година, да го процени напредокот во поглед на ревитализацијата во областите погодени од конфликтот, и, најпосле, да обезбеди препораки за комплетирање или, барем, за интензивирање на овие процеси.