Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

МЕНАЏМЕНТ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

w

Менаџмент со човечки ресурси

103 pages, pdf
 Download Back

 


Менаџмент со човечки ресурси


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2008

Volume: 103 pages, pdf


Description

Прирачникот Менаџмент на човечки ресурси е збир на теоретски и практични аспекти на раководењето и развојот на луѓето во една организација и нуди алатки кои се применуваат при овие процеси. Прирачникот е подготвен за потребите на проектот програма за градење капацитети 2008 и е наменет за организации партнери на ОБСЕ и други граѓански организации.
Граѓанските организации ангажираат волонтери и вработени (во помала мера). Во Македонија, на пример, во 858 организации членуваат вкупно 31.394 волонтери, а процените пак за вработените во граѓанските организации во Македонија се движат до околу 1.500 лица. Без оглед на тоа дали станува збор за вработени или волонтери, очигледно е дека граѓанските организации мобилизираат значаен човечки капитал за кој мораат да се погрижат соодветно да се развива и мотивира. За таа цел е потребно да се почитуваат основните концепти за Менаџментот со човечки ресурси кои се валидни за секоја организација.