Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ПРЕГЛЕД НА ДАНОЧНИТЕ ОДРЕДБИ ЗА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИ...

w

Преглед на даночните одредби за граѓанските организации со коментари

107 pages, pdf
 Download Back

 


Преглед на даночните одредби за граѓанските организации со коментари


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2007

Volume: 107 pages, pdf


Description

Публикацијата „Преглед на даночните одредби за граѓанските организации со коментари“ претставува краток преглед на најважните членови, одредби од даночните закони во Р. Македонија коишто директно или индиректно ги засегаат граѓанските организации во земјата. Истовремено, со цел да се обезбеди поголемо разбирање за даночните обврски и можности за граѓанските организации, обезбеден е краток коментар за влијанието на даночните одредби во соодветните закони врз работата на граѓанските организации.