Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ПРАВОСЛАВНАТА ЃАКОНИЈА ВО СВЕТОТ

w

Православната ѓаконија во светот

65 pages, pdf
 Download Back

 

Православната ѓаконија во светот
 
 
Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија
 
Date: 2009
 
Volume: 65 pages, pdf
 
 
Description
 
Зборот „ѓаконија” се однесува на христијанска социјална служба, односно служба на сочувство и солидарност која се базира врз христијанските вредности (божјата љубов) во облик на доброчинство и филантропија кон оние на кои им е потребна. Со текот на годините, по Ѓаконската конференција на Светскиот совет на црквите ССЦ ( WCC) во 1986 г., концептот е проширен со цел да се усвои еден поширок, холистички и трансформативен пристап на работа со цел да се направат промени во однос на социјалните односи и структури.