Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ПОИМНИК НА ИЗРАЗИ ПОВРЗАНИ СО ДИСКРИМИНАЦИЈАТА

w

Поимник на изрази поврзани со дискриминацијата

112 pages, pdf
 Download Back

 


Поимник на изрази поврзани со дискриминацијата


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2008

Volume: 112 pages, pdf


Description

Целта на овој поимник на термини поврзан со дискриминацијата е воедначување на термините коишто се употребуваат во секојдневната комуникација во врска со дискриминацијата, како и за полесна употреба на Законот за заштита од дискриминација по неговото усвојување. Поимникот е наменет за сите кои ќе го употребуваат Законот за заштита од дискриминација во пракса (индивидуални лица, правосудни органи, адвокати, канцеларијата на Народниот правобранител, државни службеници, здруженија на граѓани), како и за секој оној кој сака да се занимава со оваа проблематика.