Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ПО 15 ГОДИНИ ТРАНЗИЦИЈА-ОД СТАБИЛИЗАЦИЈА КОН ГРАЃАНСКО ...

w

По 15 години транзиција-од стабилизација кон граѓанско учество

142 pages, pdf
 Download Back

 


По 15 години транзиција-од стабилизација кон граѓанско учество


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2005

Volume: 142 pages, pdf


Description

Овој документ ги претставува резултатите од Цивикус - Индексот на граѓанското општество во Република Македонија, спроведен во периодот од февруари 2004 година до декември 2005 година како дел од меѓународниот проект „Индекс на граѓанското општество“. ИГО на меѓународно ниво е координиран од Цивикус: Светската алијанса за граѓанско учество, а во периодот 2003-2005 година се спроведе во над 50 земји.
Индексот на граѓанското општество на Цивикус (ИГО) е акциско-истражувачки проект што цели кон проценка на состојбата на граѓанското општество во земјите низ светот, со намера да обезбеди основно познавање и да даде придонес на иницијативите за јакнење на граѓанското општество. ИГО е инициран и се спроведува од и за граѓанските организации. Со настојување да ги комбинира проценката, јавната расправа и заедничката акција, ИГО има намера да придонесе кон постојаната дебата како истражувањето може да ја информира јавноста и властите.