Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

5 ГОДИНИ МЦМС НА КОСОВО

w

5 години МЦМС на Косово

44 pages, pdf
 Download Back

 


5 години МЦМС на Косово


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Volume: 44 pages, pdf


Description

Кризата на Косово во 1999 година неминовно ја опфати и Македонија, која прифати околу 350.000 бегалци од Косово. Македонскиот центар за меѓународна соработка уште пред започнувањето на кризата во регионот се обиде да направи одредени предвидувања со кои подготвено ќе одговори на евентуалните барања и потреби на сите вклучени субјекти во кризата. Но, големиот бран бегалци ги зафати неподготвени не само хуманитарните организации, туку и државните институции. Во Македонија се појави страв и загриженост од можно прелевање на кризата во земјата.
Во согласност со својата генерална политика и стратегија, МЦМС инто реагираше. Кон крајот на март 1999 година беше подготвен Планот за итни операции “Прибежиште Македонија”. Планот започна да се спроведува во почетокот на април 1999 година.