Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ОРГАНИЗАЦИИ, ИНСТИТУЦИИ И ПРОЕКТИ ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ

w

Организации, институции и проекти за рурален развој

92 pages, pdf
 Download Back

 


Организации, институции и проекти за рурален развој


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2010

Volume: 92 pages, pdf


Description

Една од компонентите на Инструментот за претпристапна помош (ИПА) е руралниот развој. Во моментот, македонскиот земјоделски и рурален сектор се соочува со значајни предизвици, во однос на можностите за квалитетно земјоделско производство, конкуренцијата од регионалните, од европските и од меѓународните пазари, начините на подобрување на квалитетот на живеење во руралните средини, отворање нови работни места итн.
Во таа насока, важен е ефективниот и добро координиран одговор на институциите на државата при креирањето на соодветната земјоделска политика, прилагодувањето на законската регулатива и реформите во јавните институции. Меѓутоа, во овој процес исклучително потребно и важно е мобилизирање на сите други релевантни актери кои директно или индиректно влијаат во земјоделскиот и во руралниот сектор.