Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ОПШТЕСТВЕНАТА ОДГОВОРНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ

w

Општествената одговорност на граѓаните

45 pages, pdf
 Download Back

 


Општествената одговорност на граѓаните


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2011

Volume: 45 pages, pdf


Description

Македонскиот центар за меѓународна соработка по четврти пат ја истражуваше општествената одговорност на граѓаните. Чувството за одговорност на граѓаните за влијание, учество и решавање на општествените проблеми е битна компонента за развој на граѓанското општество, но и општеството во целина. Граѓанското општество без граѓани кои ќе учествуваат во него не може да ја исполни својата мисија. Тоа е вкоренето и динамично граѓанско општество, кое влијание на јавните политики е долгорочна цел на МЦМС. Ваквото граѓанско општество се заснова на активни граѓани или општествено одговорни граѓани, како чинители во општеството. Од овие причини, МЦМС го истражува граѓанското општество, а особено довербата и општествената одговорност на граѓаните.