Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ОХРИДСКИ РАМКОВЕН ДОГОВОР-СТУДИИ НА СЛУЧАЈ

w

Охридски рамковен договор-Студии на случај

154 pages, pdf
 Download Back

 


Охридски рамковен договор-Студии на случај


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2011

Volume: 154 pages, pdf


Description

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) во функција на остварување на својата визија за мир, хармонија и просперитет во Македонија, е воден од мисијата за нови и иновативни решенија за општествените проблеми, постојано ги следи и анализира состојбите во општеството, спроведува истражувања за тие состојби и ефектите од воведените промени и предлага решенија за нивно подобрување.
Во пресрет на десетгодишнината од потпишувањето на Охридскиот рамковен договор (ОРД), со кој се воведоа промени во политичкото уредување на Македонија, МЦМС спроведе сеопфатно истражување за спроведувањето и постигнувањата на ОРД, како и на ефектите и влијанието што тие го имаа(т) за граѓаните на Македонија, општеството и државата.