Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ОДНОСИТЕ СО ЈАВНОСТА НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ ВО РЕПУБЛ...

w

Односите со јавноста на здруженија на граѓани во Република Македонија

138 pages, pdf
 Download Back

 


Односите со јавноста на здруженија на граѓани во Република Македонија


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2008

Volume: 138 pages, pdf


Description

Граѓанскиот сектор (невладиниот сектор) во Република Македонија покажа значително зголемена активност по распадот на поранешната СФР Југославија. Секторот расте и се развива-според UNDP, во 1998 година во Македонија беа регистрирани 3.433 здруженија на граѓани (ЗГ), додека според информациите на CIVIKUS, во 2003 година нивнот број порасна на 5.769. Во 2006 година, нивниот број изнесува околу 6.000 (Генерален секретаријат, Влада на Република Македонија, 2007). Овој сектор добива ново и поважно значење во процесот на интеграција на Републка Македонија во Европската Унија (ЕУ). Во јуни 2003 година на Самитот на ЕУ за Западен Балкан одржан во Солун, Грција, Република Македонија ја усвои Солунската агенда и се обвза да ги спроведе мерките кои беа зацртани во претпристапнот процес.