Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

МРЕЖИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА

w

Мрежите и коалициите во Македонија

60 pages, pdf
 Download Back

 


Мрежите и коалициите во Македонија


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2007

Volume: 60 pages, pdf


Description

Публикацијата „Мрежите и коалициите во Македонија“ претставува презентација на наодите и заклучоците од истражувањето кое го спроведе Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) во првиот квартал од 2007 г. преку анкетен прашалник со граѓански организации. Оваа публикација има за цел да ги констатира состојбите на полето на меѓусебната соработка и мрежното работење на граѓанските организации, создавајќи основа за следните чекори на градење на капацитети за вмрежување и партнерство.