Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

МЕЃУЕТНИЧКИТЕ ОДНОСИ ВО МАКЕДОНИЈА

w

Меѓуетничките односи во Македонија

48 pages, pdf
 Download Back

 


Меѓуетничките односи во Македонија


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2011

Volume: 48 pages, pdf


Description

Во овој извештај се анализирани наодите од истражувањето „Меѓуетничките односи во Република Македонија“, спроведено за прв пат од страна на Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС). Сепак, МЦМС од различни аспекти ги истражуваше меѓуетничките односи преку неколку претходни истражувања: Цело е кога има сè (2001); Страници за меѓусебно разбирање (2005); Довербата во Македонија (2006-2010); Барометар на еднакви можности (2009); Ситуациска анализа на меѓуетничките односи (2010); и, Дискриминација на етничка основа (2011).