Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ЛУЃЕ ОД ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР

w

Луѓе од граѓанскиот сектор

88 pages, pdf
 Download Back

 


Луѓе од граѓанскиот сектор


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2006

Volume: 88 pages, pdf


Description

Целта на објавувањето на публикацијата е да се подобри информираноста на граѓанските организации, но и на другите субјекти за ресурсните лица од граѓанскиот сектор. Граѓанските организации ќе добијат алатка што ќе им помогне лесно да се снаоѓаат кога им се потребни експерти и обучувачи или координација со истакнати активности или лидери на граѓански организации. Во публикацијата се презентирани профилите на 71 лидер, активисти, волонтери, обучувачи, консултанти, експерти и други ресурсни лица од граѓанскиот сектор. Сметавме дека ова се категориите коишто ги препознаваат луѓето во граѓанскиот сектор и во коишто можат да се распределат сите човечки ресурси.