Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА СОРАБОТКА...

w

Извештај за спроведувањето на Стратегијата за соработка на Владата со граѓанскиот сектор

28 pages, pdf
 Download Back

 

Извештај за спроведувањето на Стратегијата за соработка на Владата со граѓанскиот сектор


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2009

Volume: 28 pages, pdf


Description

Општата цел на Стратегијата е унапредување на соработката на Владата и ресорните министерства со граѓанскиот сектор. Таа треба да служи како водечка рамка за политиката на државата за соработка и поддршка на граѓанскиот сектор, која ќе ги одрази приоритетите, принципите и предложените пристапи. Покрај унапредувањето на меѓусебната комуникациија и соработка, овој документ исто така цели и кон создавање поповолна средина за дејствување на граѓанскиот сектор, како и кон овозможување заеднички придонес во решавање на потребите на заедницата и во обезбедување услови граѓанскиот сектор да може да ја оствари својата општествена улога.