Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОЦЕНКА НА КОРУПЦИЈАТА ВО МАКЕДОНИЈА

w

Извештај за проценка на корупцијата во Македонија

122 pages, pdf
 Download Back

 

Извештај за проценка на корупцијата во Македонија


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2014

Volume: 122 pages, pdf


Description

Извештајот за проценка на корпцијата претставува сеопфатен преглед на состојбата и динамиката на корупцијата во Република Македонија. Основата на овој извештај е Системот за следење на корупцијата (ССК) развиен од Центарот зa изучување на демократијата (ЦСД) од Бугарија. ССК се заснова на различни извори на информации и ги комбинира квантитативните и квалитативните методи за следење и процена на корупцијата. Обединетите нации (ОН) го имаат признаено ССК како систем со најдобри практики за следење на корупцијата на национално ниво и е во согласност со пристапот за виктимизација на ОН за мерење на нивото на административна корупција.