Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ИСЛАМОТ И ПОЛИТИКАТА НА ЗАПАДЕН БАЛКАН

w

Исламот и политиката на Западен Балкан

100 pages, pdf
 Download Back

 


Исламот и политиката на Западен Балкан


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Volume: 100 pages, pdf


Description

Ова издание на Политорбис е резултат на едно порачано истражување од Политичкиот секретаријат на ФДНП (ДФАЕ). Негова цел е да се разјаснат односите помеѓу исламот и политичките дејности во Западен Балкан. Оваа религија е впрочем традиционален составен елемент од крајот на средниот век, не само на верскиот живот, но истовремено и на културниот и социјалниот живот за голем број жители на овој регион и кохабитира со повеќе ли помалку среќа низ епохите-со христијанизмот, било да е католички, православен или уште потешко, протестантски.