Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ИСЛАМОТ И ДРУГИТЕ ВЕРИ

w

Исламот и другите вери

288 pages, pdf
 Download Back

 


Исламот и другите вери


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2006

Volume: 288 pages, pdf


Description

Збирката трудови “Исламот и другите вери” од Исмаил Рахи ел-Фаруки е издание овозможено со програмата Меѓународна соработка во Македонија (МСМ), во рамките на проектот Компаративни преводи. Издавањето на оваа публикација има за цел да ја подобри информираноста помеѓу верските заедници и религиозните групи во Македонија, како меѓу нив самите, така и кај пошироката јавност.
Самата програма, а и конкретното издание, е резултат на интензивната и добра соработка помеѓу црквите и верските заедници во Македонија, особено членките на Управувачката група и на Издавачкиот совет на програмата: Македонската православна црква, Исламската верска заедница, Католичката црква, Евангелско-методистичката црква и Еврејската заедница. Тие го истакнаа изданието на Исмаил Рехи ел-Фаруки, како значајно за теологијата, но и како чекор кон подобро меѓусебно запознавање, соработка и почитување.