Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ИНТЕГРАЦИЈАТА НА РОМИТЕ ВО СЛОВАЧКА И ВО МАКЕДОНИЈА-КОМ...

w

Интеграцијата на Ромите во Словачка и во Македонија-компаративна анализа

61 pages, pdf
 Download Back

 

Интеграцијата на Ромите во Словачка и во Македонија-компаративна анализа


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Volume: 61 pages, pdf


Description

“Интеграцијата на Ромите во Словачка и во Македонија-компаративна анализа” од Ебан Фридман, а во издание на Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), е дел од неговата докторска теза на Универзитетот на Калифорнија, Сан Диего, под наслов “Објаснување на политичката интеграција на малцинствата: Ромите како тежок случај”.
Компаративната анализа ги содржи и клучните делови од докторската теза според избор на авторот. Опфатени се делови за Словачка и за Македонија, за општата состојба на Ромите, политиката на владата и ромската стратегија за справување со проблемите.