Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ГРАЃАНСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА-КОМУНИКАЦИЈА ПОМЕЃУ ЛОКАЛНАТА С...

w

Граѓанска партиципација-Комуникација помеѓу локалната самоуправа и граѓаните

54 pages, pdf
 Download Back

 


Граѓанска партиципација-Комуникација помеѓу локалната самоуправа и граѓаните


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Volume: 54 pages, pdf


Description

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) го поддржа публикувањето на оваа серија со цел да придонесе кон развојот и надградувањето на капацитетите на Локалната самоуправа и месните/урбаните заедници (зедниците) во Македонија, а имајќи го предвид значењето на целиот процес на децентрализација што во моментов се одвива. МЦМС и самиот активно работи на поттикнување на локалниот развој на заедниците преку зголемена партиципација и организациско јакнење во насока на унапредување на оддржливиот развој во заедниците. Овие публикаци се наменети за локалните функционери и службеници, институции и организации кои работат на полето на успешната реорганизација на локалната самоуправа, како и за обичните граѓани кои се активни членови во своите заедници.