Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ГРАЃАНСКИ ПРАКТИКИ-БРОЈ 13

w

Граѓански практики-Број 13

104 pages, pdf
 Download Back

 


Граѓански практики-Број 13


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Volume: 104 pages, pdf


Description

Пред вас е 13-тото издание на Граѓански практики, овој пат посветено на влијанието на граѓанските организации (ГО) и околината во која тие дејствуваат.
Во својот приказ м-р Илина Мангова го истражува учеството и влијанието на граѓанското општество во Македонија во процесот на креирање и донесување на Законот за спречување и заштита од дискриминацијата. Таа оценува дека дел од граѓанското општество успеало да изврши делумно влијание на националната легислатива за недискриминација, но дека поголемо влијание не можело да се оствари поради големите идеолошките разлики помеѓу дел од граѓанското општество и конзервативните ставови на владејачката партија.