Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ГРАЃАНСКИ ПРАКТИКИ-БРОЈ 11

w

Граѓански практики-Број 11

38 pages, pdf
 Download Back

 


Граѓански практики-Број 11


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Volume: 38 pages, pdf


Description

Прашањата кои ги засегаат жените во различните сфери на живеењето биле предмет на дискусија и акции низ вековите. Постојат записи уште од времето на Византија за донесување правни актови за зголемување на слободата на жените, па преку здружување на жените низ научни кругови и издавање женски весници во Холандија. Сите тие низ вековите знаеја дека нивната положба не е иста со онаа на мажот. На 13 јули 1848 г. Во Њујорк една чајанка беше основа за организирање на првата конвенција на женските права. Конвенцијата ги препозна прашањата што беа битни за жените од тоа време, како што се: правото на глас, правото на наследство, редуцираност во изборот на професионалниот живот, немање влијание врз развојот и одгледувањето на децата.