Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ГРАЃАНСКИ ПРАКТИКИ-БРОЈ 9

w

Граѓански практики-Број 9

65 pages, pdf
 Download Back

 


Граѓански практики-Број 9


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Volume: 65 pages, pdf


Description

Ова е новиот број на Граѓански практики, овој пат посветен на “Филантропијата” и “Социјално одговорните бизниси”. Актуелноста на овие две прашања во последно време е се поголема. Граѓанските организации соочени со намалувањето на донациите од меѓународните фондации се обидуваат да се свртат кон домашните извори без разлика дали станува збор за мобилизирање на индивидуални донатори или од корпорации. Но со какви предзнаења, вештини и искуста располагаат? Дали е возможна на мобилизацијата на фондови во услови на сиромаштија, невработеност, недоверба и апатија кај голем дел од населението во Македонија? МЦМС не можеше да не покрене дискусија на овие две теми имајќи го предвид погоре кажаното.