Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ГРАЃАНСКИ ПРАКТИКИ-БРОЈ 8

w

Граѓански практики-Број 8

46 pages, pdf
 Download Back

 


Граѓански практики-Број 8


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Volume: 46 pages, pdf


Description

Ова е новиот број на Граѓански практики, овој пат посветен на две теми: “Партнерства” и “Сиромаштија”. Публикацијатаи нуди анализи на четворица автори на споменатите теми.
Кога се зборува за граѓанскиот сектор во Македонија, често можат да се слушнат констатации дека организациите меѓусебно не соработуваат. Сепак, поновата историја на граѓанското организирање нуди безброј примери на успешни партнерства. Можеби мал дел од нив се стратешките, долгорочни партнерства, а поголем дел се однесуваат на партнерство во спроведување еден проект или програма, но сепак организациите создаваат партнерства. Еден од клучните моменти во нивното создавање е меѓусебната доверба. Во овој број, една од анализите се однесува на прекуграничните партнерства и ги отвара прашањата на придобивките, но и на евентуалните ризици при создавањето такви партнерства.